Wypornica sieci typ WS2-500

Wypornica sieci służy do wypierania i korygowania przewodów sieci trakcyjnej. Zbudowana jest z kształtowników i blach stalowych. Wszystkie ruchy robocze realizowane są siłownikami hydraulicznymi zasilanymi kompaktowym zasilaczem hydraulicznym. Sterowanie odbywa proporcjonalnie droga radiową.

Wypornica przystosowana jest do zabudowy na pojazdach kolejowych lub dwudrogowych pod poziomem pomostu stałego. W przypadku, gdy nie jest używana do pracy, nakryta jest włazem pomostowym i nie stanowi przeszkody w komunikacji. Wypornica typu WS2-500 posiada pełną dokumentacją umożliwiającą rejestrację w TDT.

Back to top