Podest ruchomy typ PR2-250

Podest ruchomy służy do transportu pracowników w górę i w bok w rejon podwieszenia elementów sieci trakcyjnej. Zbudowany jest z kształtowników i blach stalowych. Wszystkie ruchy robocze realizowane są siłownikami hydraulicznymi zasilanymi kompaktowym zasilaczem hydraulicznym. Sterowanie odbywa z kasety umieszczonej w koszu podestu.

Podest przystosowany jest do zabudowy na pojazdach kolejowych lub dwudrogowych pod poziomem pomostu stałego. W położeniu transportowym podest zakryty jest kratą pomostową, nie powodując przeszkód w pracy i komunikacji na pomoście stałym. Podest ruchomy typu PR2-250 posiada pełną dokumentacją umożliwiającą
rejestrację w TDT.

Back to top